Szerződési feltételek

Ön, mint Megbízó megbízza az Autostudio.hu-t, hogy az általa jelen megbízás alapján az Ön által szolgáltatott adatokkal, az Interneten megjelenő magazinjában gépjárműve értékesítése céljából hirdetést jelentessen meg az itt leírt feltételekkel és tartalommal:

ˇ Megjelenés helye: www.autostudio.hu
ˇ Hirdetés megjelenése: a feladástól számítva 2 munkanapon belül.
ˇ Hirdetés díja és érvényessége: a hatályos Díjszabás tartalmazza (HASZNÁLAT).

A megbízás kizárólag a hirdetési tevékenységre vonatkozik, minden egyéb, az értékesítéssel kapcsolatos tevékenységre vonatkozóan külön megállapodást kell kötni. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a polgári törvénykönyv vonatkozó előírásai az irányadóak.